شال بافت زنانه در قواره های متنوع به صورت عمده در سطح کشور پخش می گردد. مطابق با هر فصلی، شال مناسب آن فصل نیز تولید می شود. خانم ها به دنبال طرح جدید و نو هستند و از این رو تولیدکنندگان شال و روسری این قضیه را می دانند و طرح های جدید مطابق سلیقه خانم ها تولید می کنند. شالی که مشاهده می کنید، یک شال بافت ریشه دار است. قواره این شال 2 متر در 65 سانتی متر است. می توان این شال را مانند شال های هنرمندی بلند حساب نمود. این شال دارای هفت رنگ بندی متنوع و زیبا می باشد. اگر مشتریان شما عاشق شال های بلند هستند، این مدل شال را در مغازه خود عرضه نمایید.