نمایندگی انحصار شال نخی و برند در مدل های جدید و با قیمت مناسب بصورت عمده؟ عرضه شال نخی برند مدل دار با کیفیت از نمایندگی انحصاری؟ شال های نخی برند از لحاظ لطافت و کیفیت الیاف از مدل شال های میباشد که همیشه زبان زد بوده و خانوم های زیادی را مجاب به خرید مدل شال هایی که دارای برند های ترک هستند میشوند زیرا هم از لحاظ طراحی و نقشو نگار بسیار برتر از سایر بند ها میباشند و نبوغ در طراحی و الگو نیز در دوخت عامل دیگر در خرید انها است.