مدل های خاص شال های بهاره چه نوع مدل هایی میباشند و قیمت های عرضه ان؟مرکز عرضه شال های بهاره وارداتی مدل خاص؟ شال و روسری های وارداتی به خصوص در مدل های ترک دارای قیمت های مناسبی نسبت به مدل میباشند عمدتا خانوم های جوان بسیار از شال و روسری های ترک استقبال میکنند چون هم طرح و هم مدل های ان میتوان گفت بی مانند است.