ست های خود را با استفاده از شال های گلدار ساتن زیبا کنید. شال های گل دار ساتن بیشتر توسط چه گروه سنی مورد استفاده قرار می گیرد؟
شال های گلدار ساتن یکی از زیبا ترین شال های مورد استفاده برای مهمانی ها می باشند. شال های گل دار ساتن تا حدی رسمی بوده و به شیک شدن پوششتان می افزاید.
در برخی از شال های ساتن گلهای آن بصورت ابریشمی برجسته در آن کار شده است که این تکنیک به شال های ساتن جلوه ی خاصی بخشیده است. شال های ساتن دارای بافتی نسبتا ضخیم هستند و بیشتر برای هوای سرد پیشنهاد می شوند.