شال و روسری دخترانه در رنگ بندی شاد به کشورهای همسایه ایران به صورت عمده صادرات می شود. برخی از شال های بافت به صورت دورو تولید می شوند. نمونه یکی از همین شالها به شرح زیر است. از رنگ های کرم و قهوه ای در تولید این شال استفاده شده است. یک طرف شال قهوه ای رنگ است و روی آن خطوط کرم رنگ کار شده است و سمت دیگر بالعکس این سمت است. این شال ریش دار نیست. می توانید این مدل شال را به مشتریان خود پیشنهاد دهید.