ایا رنګ بندی شال های نخی بلند را می دانید؟فصل استفاده از شال های نخی چه فصلی است؟
یکی از پرفروش ترین شال ها در فصل بهار و تابستان شال نخی بلند است، که این شال فقط در نوع یک رنګ به بازار عرضه می شود.
تاروپود ان به ګونه ای است که به راحتی هوا را رد و بدل می کند و از نخ های نازک به هم تنیده شده است بنابراین جنس ان خنک و دلنواز و مورد استفاده در افتاب سوزان تابستان.