ایا میخواهید بدانید شال های ضخیم را به راحتی در کجا میتوانید خریداری کنید؟ شال ترک را چګونه بشناسیم؟
این شال را می توان یک شال بی نظیر در صنعت نساجی نام برد که از کیفیت عالی برخوردار می باشد. نمونه دیګر از شال های دورو میتوان این شال ها را نام برد، که جنس انها ضخیم ومشخصه ای که می توان این شال را شناسایی کرد وزن ان است که وزنی سنګین دارند و در بازارهای کشور به راحتی یافت می شوند.