آیا شال ترک در مناطق مختلف کشوردارای نمایندگ و شعبه های فروش می باشد؟ در ادامه مطلب نکاتی را پیرامون شال ترک زنانه بیان میکنیم.
انواع شال های ترک زنانه در نمونه و نرگ های متنوع به صورت عمد تولید می شود. شال ترک بیشتر از جنس نخ خالص میباشد. شال های ترک در طرح های ساده و مجلسی در مراکز فروش با قیمت مناسب عرضه می شود. درسطح شهرها شعبه ها و نمایندگی های فروش وجود دارد تا قدرت پخش این محصول در سراسر کشور به صورت گسترده انجام شود.